De fields of excellence van Forzon

De realisatie van een glazen dak vraagt heel wat expertise in uiteenlopende specialiteiten. Wij mikken dan ook op een LEAN aanpak door dagdagelijks kennis en expertise te bundelen en te communiceren met al onze medewerkers. Wij durven te stellen dat deze aanpak resulteert in een heus kenniscentrum voor onze klanten.

Tour & taxis

Act local, think global! 

Enerzijds  onderhoudt Forzon een ruim netwerk aan internationale contacten en behoudt op deze manier z’n marktkennis van diverse moderne technologieën. Anderzijds geloven wij sterk in een persoonlijke aanpak om met deze kennis ten dienste van onze klanten te staan.

Objectief en neutraal

De ruime expertise stelt ons in staat om advies te geven op maat en u dus te begeleiden in uw keuze naar de best passende technische oplossing van uw glazen dak of lichtstraat. Wij brengen de pro’s en de contra’s in beeld waardoor u de beste keuzes voor uw project kan maken.

FIELDS OF EXCELLENCE

Glas

Wij kunnen u alle types van glas voorstellen voor éénder welke situatie. Smart glass, hoog rendement glas, …

Staal

Wij staan zowel in voor de primaire staalstructuren die de complete stabiliteit bepalen als voor de secundaire staalstructuren. Met het oog op de plaatsing van glas en aluminium doen we dit met een hoge graad van detaillering en met strikte toleranties.

Aluminium

Wij bieden zowel systeemoplossingen van diverse leveranciers aan als eigen profielsystemen voor maatoplossingen.

Zonnewering

Zowel opbouwsystemen aan de buitenzijde van uw glazen dak als beschermingen aan de binnenzijde behoren tot de mogelijkheden. Maar ook de modernste technologieën zoals smart glas kunnen een oplossing bieden.

Onderhoudsconstructies

Een glazen dak of een lichtstraat is vaak moeilijk bereikbaar voor onderhoud. Daarom zijn een goed doordacht ontwerp en een performant onderhoudssysteem onmisbaar.

Valbeveiligingen

Veiligheid is een topprioriteit, niet in het minst voor het onderhoud van een dak. Van bij de ontwerpfase focussen we op noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen: veilige toegang, levenslijnen, haaksystemen …

Beloopbaar glas

Afhankelijk van de specifieke situatie kan het aangewezen zijn om een beloopbaar glazen dak of lichtstraat te ontwerpen. 

Rookafvoer

Vaak vergen de brandeisen de voorziening van rookafvoer. Uiteraard is het belangrijk om die op een esthetische manier te integreren. Het complete pakket - tot en met het wegwerken van de kabels - kan Forzon voor u realiseren.

Ventilatie

Naast het plaatsen van zonneschermen kan een gestuurde, natuurlijke ventilatie de beleving onder een lichtstraat gevoelig verbeteren. Forzon heeft de expertise om deze ventilatie te ontwerpen.

Klimaatbeheersing

Het klimaat onder een transparant dak is van cruciaal belang voor een maximaal belevingscomfort onder het dak. Forzon kan instaan voor weerstations en de bijhorende sturing in functie van temperatuur, windrichting, regen, vocht, …

Waterafvoer goten

Het ontwerp van een glazen dak vergt een bijzondere aandacht voor de waterdichting en de waterafvoer. Wind-, water- en luchtdichte afsluitingen - inclusief de goten - worden door Forzon verwezenlijkt.

Akoestiek

Bij een groot glazen oppervlak kan het soms noodzakelijk zijn om de onderzijde (bv. de spanten) te voorzien van akoestisch materiaal om het akoestische comfort te verhogen. Forzon kan dit opnemen in uw uitvoeringsplan.

Verlichting

Een glazen dak en een lichtstraat kunnen prachtig uitgelicht worden om ook ’s nachts in volle glorie te schitteren. Forzon weet hoe het moet, met precisie en zorg voor de kleinste details. 

Toegankelijkheid

De toegang tot een dak moet safe zijn. Een goed uitgedokterd toegangsplan en veilige onderhoudsconstructies zijn essentieel. Forzon houdt er van bij de ontwikkelingsfase heel bewust rekening mee.

Waterdichting

Waterdichting lijkt een evident gegeven. De praktijk wijst echter uit dat er heel wat expertise aan te pas komt. Iedere techniek heeft immers zijn eigen basisregels. Forzon heeft de knowhow en een brede ervaring in veeleisende projecten.

Licht je goed in, via onze nieuwsbrief!