Glazen daken, waar techniek en design elkaar ontmoeten

Een geïntegreerd project in een bouwproject

De realisatie van een glazen dak wordt wel eens onderschat. Het is van groot belang dat design en techniek elkaar reeds ontmoeten in de concept- en ontwerpfase. De kwaliteit en de functionaliteit van de constructie is immers afhankelijk van een hele resem deelspecialiteiten: glasverdeling, beloopbaarheid, thermische eisen, onderhoudsconstructies, akoestiek, dakwaterafvoer, wind - en sneeuwlasten, zonnewering, BIPV, … Het is dus belangrijk om de architecturale doelstellingen van het project van in de beginfase te koppelen aan deze aspecten.

Drempel

Glazen daken worden soms geweerd uit ontwerpen omwille van de complexiteit, de uitdagingen voor de coördinatie en de perceptie dat ze een te grote impact hebben op de budgetten.

Forzon bewijst met zijn realisaties dat deze misvatting dringend moet bijgeschaafd worden. De techniek volgt de evoluties van het moderne design. In heel wat gevallen bieden de actuele oplossingen zelfs een sterke meerwaarde, niet alleen op het vlak van architecturaal concept & design, maar ook het budgettaire niveau.

De drempel om te kiezen voor een glazen dak is sterk verlaagd. Vooral met een partner als Forzon die staat voor een geïntegreerde 'totaal' aanpak, beschikt over een uitmuntend kenniscentrum en zich kan beroepen op een uitgebreid netwerk van excellente professionele partners. 

GLAZEN DAK = GLAS + STAAL + ALUMINIUM

“Hoe begin ik hieraan?” is de eerste vraag die dikwijls gesteld wordt. Het antwoord hierop is vrij simpel. Een compleet glazen dak is de som van staal, glas en aluminium.

Glas

Er bestaan onnoemelijk veel glasvarianten. Door het stellen van de juiste vragen kunnen we als expert relatief snel de juiste keuzes voorstellen: enkel, dubbel of driedubbel glas - thermische eisen van het EPB verslag - graad van beloopbaarheid - doorvalbeveiliging … Met deze basisvragen komen we gauw in de buurt van het optimale glas.

Vervolgens kunnen we verder finetunen: lichttransmissie, zonnetoetredingsfactoren etc.
Het eindresultaat? Het glas dat exact bij uw project aansluit.

Staal

Staal wordt in hoofdzaak gebruikt voor de onderstructuur van het glazen dak. Het is zeer bepalend voor het uitzicht, de stabiliteit en de wijze waarop het water zal worden afgevoerd. De stelsel van de afvoeren en het niveau van de goten beïnvloeden in grote mate de vorm van de basisstructuur.

Vervolgens wordt stilgestaan bij de afwerking. Om het staal te bewerken, kunnen verschillende technieken gebruikt worden. De bestemming van het bouwwerk speelt hierbij een belangrijke rol.

Naast de klassieke standaardbehandelingen kan er gekozen worden voor tal van bekledingen. Deze bekledingen bieden antwoorden op diverse conceptuele/functionele vragen, zoals het wegwerken van kabels voor opengaande delen, akoestische vraagstukken, integratie van op maat gemaakte armaturen, esthetische doelstellingen, …

Tot slot dienen de parameters vastgelegd te worden voor de stabiliteit van het staal. De variabele lasten en krachten worden bepaald door de huidige normering, de omgevingseisen en de invloed van naastliggende gebouwen. De vaste lasten worden bepaald door de huid van het glazen dak. Dit lichten we verder uit.

Stalen vliessystemen

Analoog met aluminium profielen bestaan er uiteraard ook glassystemen in stalen profielen.

Aluminium vliessystemen

De aluminium profielen vormen het belangrijkste element van het concept. Ze zijn essentieel voor de waterdichtheid en bepalen de esthetiek.

Er bestaan heel wat systemen. De beste systemen hanteren het uitgangspunt dat het water drie hindernissen moet overbruggen: de topzone, de middenzone en afwateringszone. 
Om esthetische redenen worden de top- en/of middenzone vaak weggelaten. Om kwaliteitsredenen dienen deze keuzes steeds bewust en weloverwogen te gebeuren. Forzon ondersteunt de ontwerpvrijheid met deskundig advies.

Aluminium definieert het esthetisch karakter van de dakhuid, met de glasverdeling als allesbepalende factor. De hoogte van het profiel, de breedte van het profiel, de dikte van het glas (zie verder), het secondaire staal, … De combinatie zorgt voor een unieke uitstraling. Forzon beheerst de kunst om ze optimaal op elkaar af te stemmen.

WAAROM ZIJN TOLERANTIES ZO BELANGRIJK?

Na diverse ontwerpkeuzes dienen drie verschillende materialen - elk met hun specifieke eigenschappen - samengebracht te worden in één technisch verantwoord, samenhangend geheel.

Glas is maatvast en wordt op maat op de werf geleverd. Het aluminium en het staal dienen bijgevolg zeer nauwkeurig gemonteerd te worden. De toleranties van stalen constructies voor glazen daken overstijgen de standaardeisen. Die precisiegarantie is een absolute troef van Forzon.

De drie basismaterialen hebben ook een verschillende uitzettingsgraad. Uiteraard dient hier volop rekening mee gehouden te worden. Het is dan ook extreem belangrijk dat dat de drie bouwelementen op één en hetzelfde plan ontworpen worden.

Een drempel voor een glazen dak? Als alle basisregels consequent gerespecteerd worden, een logisch en sluitend stappenplan uitgewerkt wordt en er voldoende tijd wordt uitgetrokken voor een grondige engineering… dan heeft quasi elk ontwerp een kans tot slagen: The sky has no limits!

Licht je goed in, via onze nieuwsbrief!