Forzon: geen juiste kennis zonder ervaring

Achter elke uitvoering van een glazen dak- of lichtstraatproject gaat een heus denkproces schuil. Het juiste materiaal kiezen, isolatiewaarden berekenen, gedetailleerde plannen uittekenen… Dat kan je niet op 1-2-3. Daarom doet Forzon beroep op haar eigen studiebureel, een team van experten met ervaring. Waarin zijn ze expert en hoe gaan ze te werk? In deze blog wordt het glashelder.

Het team

Het studiebureel van Forzon bestaat uit enkele vaste waarden die elk hun verantwoordelijkheid hebben. De calculators voeren alle berekeningen uit en zorgen ervoor dat het project beantwoordt aan de juiste normen. Dan gaan tijdens de conceptuele fase enkele concepttekenaars aan de slag om de smaak en de stijl van het gebouw vast te leggen. Ze maken een aantal tekeningen en bepalen de kleur, beschermingstypes (lak, galva …) details, aansluitingen en het materiaal zelf. Vaak wordt dat allemaal gedaan nog vóór het project verkocht is, zodat de klant al een eerste beeld krijgt van wat het resultaat zal zijn. In de volgende fase beginnen de engineers met de voorbereiding van de productie. Zij bestellen de juiste materialen en beginnen met de uitvoering. Daarnaast werkt het studiebureel nauw samen met architecten, en de dienst Technieken, die instaat voor de coördinatie van de technieken die moeten zijn afgestemd op de constructie. Die samenwerkingen en projectfases worden allemaal in goede banen geleid door een coördinator, zoals Aart. Aart maakt de planning op, staat in contact met verkopers bij aanvang en met de projectmanager in volle uitvoering. Hij beantwoordt technische vragen. “Die vragen kunnen heel divers zijn,” vertelt hij, “want de projecten in onze markt zijn uniek en niet te vinden in een catalogus met standaardoplossingen. De eerste vraag die wij ons stellen is dan ook: Wat zijn de mogelijkheden?

Elk project is uniek

Forzon bouwt niet enkel glazen daken, het voorziet alle types bedekking. Nu zijn lichtstraten de meest voorkomende projecten, maar een goeie tien jaar terug, toen Forzon nog niet bestond, was dat anders. Toen kwamen lichtstraatprojecten niet vaak voor, maar sinds het ontstaan van Forzon is de verkoop van lichtstraten gestegen en worden de projecten steeds groter. Een voorbeeld van een project waar Forzon erg trots op is, is de renovatie van de daken in het Jubelpark van Brussel, in opdracht van de firma Six te Izegem. Dat is een werk van enkele jaren dat goed verloopt en nu aan de derde fase toe is. De opdracht is om de lichtstraten te vernieuwen en dat is een hele uitdaging: het is een beschermd monument, dus mag het ontwerp slechts in beperkte mate aangepast worden. Daarnaast moeten bepaalde technische eisen ingewilligd worden. Forzon liet speciaal nieuwe profielen ontwikkelen om aan die voorwaarden te kunnen voldoen.

De renovatie van de daken in het Jubelpark van Brussel

Een ander pronkstuk is de constructie van een lichtstraat en daklicht in Gare Maritime van Tour & Taxis in Brussel. Dat gebouw is een voormalig goederenstation dat nu gerenoveerd is tot een energieneutraal bouwwerk: natuurlijk daglicht wordt zo veel mogelijk benut en ventilatie via de dakramen zorgt voor verfrissing in de zomer. Daarbij zijn de ventilatieluiken verwerkt in slanke profielen in het glasdaksysteem. Ook de beglazing zorgt voor energiebesparing, want daarvoor voorzag Forzon dubbele beglazing. Voor ventilatie, koeling en verlichting zijn de laatste state-of-the-art technische installaties toegepast. Een uitdaging was om het historisch karakter van het gebouw te bewaren en daarvoor heeft Forzon op maat gemaakte lichtstraten uit aluminiumprofielen gerealiseerd. Kortom, het is een werk waar ons bedrijf fier op is en met reden: het kreeg een eervolle vermelding in de categorie Circular building en won de Belgian Building Award – Utility Building.

Om zo’n projecten te kunnen uitvoeren is het studiebureel essentieel. De tekeningen moeten op punt staan en goedgekeurd zijn en het ontwerp moet voldoen aan de statische en thermische eisen. De actieve integratie van het studiebureel in onze processen is dus een sterkte voor Forzon, want die combinatie komt weinig voor.

Lichtstraat en daklicht in Gare Maritime van Tour & Taxis in Brussel

Kennis: een continu leerproces

De teamleden van het studiebureel hebben ongeveer zelfde graad van technische kennis. De kennis die nodig is om projecten tot een goed einde te brengen is heel specifiek en kan je niet op school leren. Er is dus een paar jaar ervaring bij Forzon nodig tot iemand de technische creativiteit heeft om vragen van onze klanten om te zetten in technische architecturale ontwerpen. Het is een continu leerproces waarin soms à la minute opzoekingswerk moet worden gedaan om een nieuw project te kunnen uitvoeren. Kunnen de experten dat niet leren via opleidingen? Nee, want de kennis hangt altijd af van het product. Wij voorzien wel sparringsmiddagen en we zetten in op het horizontaal spreiden van kennis, vaak ook in samenwerking met onze partners. Specifieke opleidingen zijn dus niet mogelijk voor de projecten, maar de uitzondering bevestigt de regel: over brandveiligheid en rookafvoer worden de teamleden regelmatig bijgeschoold.

Uitdagingen

Het studiebureel wordt constant geconfronteerd met veranderingen op vlak van veiligheid, innovatie en de markt. Maar voor elke uitdaging heeft het team een oplossing.

1. Strengere veiligheidsnormen

De voorschriften voor brand en isolatie worden steeds strenger. Dat is vooral belangrijk bij de keuze van het materiaal, maar de meeste leveranciers beschikken over uitgebreide gamma’s aan profielen die aan de nieuwe normen beantwoorden. Bij afwerking moet rekening gehouden worden met de isolatiewaarden niet iedereen kan die berekenen. Gelukkig heeft Forzon haar eigen specialisten die met de specifieke energiesoftware kunnen werken. Ten slotte worden ook de voorschriften voor onderhoudsladders strikter. Daarvoor moeten de experts de details geval per geval bekijken, zodat de daken in veilige omstandigheden onderhouden kunnen worden.

2. Innovatie

Eén van de laatste vernieuwingen in glazen daken is het zogenaamde ‘slim getint glas’. Dat is een computergestuurd systeem, dus is de uitdaging hier om de kabels netjes weg te werken in de profielen. Geen sinecure, maar niets dat de experten niet kunnen uitvoeren. Daarnaast is alsmaar meer vraag naar het 3D-tekenpakket, waarmee projecten in 3D kunnen worden uitgetekend. Daarmee zijn de tekeningen veel gedetailleerder, maar het vraagt ook oefening om die tekeningen te kunnen maken. Hoewel er binnen het Forzonteam nu slechts enkele mensen mee kunnen werken, is het de ambitie van het studiebureel dat het hele team dat kan tegen begin volgend jaar.

3. De markt

Een laatste uitdaging voor het studiebureel is de steeds evoluerende markt. Ten eerste is de klantvraag de laatste jaren veranderd: meer en meer projecten zijn renovaties en de bouw van musea. De uitdaging daar is, net als bij het Jubelparkproject, dat de meeste gebouwen beschermd zijn en de vrijheid van materialen en producten beperkt is. Ten tweede is er meer vraag om fabriekspanden om te bouwen tot winkelcentra of kantoren, en dat is niet eenvoudig omdat die gebouwen vaak al oud zijn. Ten derde evolueert de samenstelling van beglazing en coatings. Ook al produceert Forzon dat niet zelf, moeten ze altijd op de hoogte zijn van wat er op de markt komt.

Kortom, de experten stellen voor elk nieuw project alles in het werk om een uitvoering op maat van de klant te voorzien, met oog voor precisie en navolging van alle veiligheidsvoorschriften. Met het studiebureel heeft Forzon een forse streep voor in de markt!

Licht je goed in, via onze nieuwsbrief!