Een gecombineerd ontwerp met glas, staal en aluminium: een ambitieus plan?

Concept- & projectdesigners zijn onmogelijk weg te denken uit het doorloopproces van een project. Ze geven kleur en smaak aan elk architecturaal idee en vertalen dit in een technisch handboek voor alle stakeholders van het project. Designers die de kunst van zowel glas én aluminium beheersen en dit in één ontwerp weten te combineren, zijn op zijn minst gezegd uitzonderlijk! Een flexibele “out of the box” werkingsstructuur met afwisselende en uitdagende casussen kan beschouwd worden als een investering in combi-designexperts!

Wat zijn uw ambities?

Designers geven vaak aan dat ze zich willen specialiseren om zich zo te kunnen onderscheiden. Bij gecombineerde ontwerpen laat u echter kansen liggen want het geheel is altijd meer dan de som van de verschillende specialismen (hier: glas, staal en aluminium). Een onderscheidend design vertrekt steeds vanuit brainstormsessies met een gevarieerd en gemotiveerd team. Een bepaald idee kan een ander teamlid inspireren en voor een sneeuwbaleffect zorgen met als eindresultaat een oplossing die aan alle gestelde randvoorwaarden voldoet. De voldoening die men heeft wanneer men de beste oplossing gevonden heeft, werkt motiverend, wat op zijn beurt de creativiteit bevordert. Een creatieve omgeving stimuleert dan weer de honger naar kennis. Wanneer u erin slaagt om deze rendabele cirkel draaiende te houden, investeert u in combi-designexperts.

De positie van een combi-designexpert: persoonlijk – bedrijf – klant

Een combi-designexpert gaat elke dag een persoonlijke uitdaging aan en kan dit met zijn projectomgeving delen. De expert is tevens het perfecte antwoord op de gecombineerde marktvraag want de realisatie van architecturale ontwerpen vergt vaak een brede kijk. Een dergelijk team is een geschenk voor elk bloeiend bedrijf. Een combi-designexpert geeft aan het bouwteam ook zijn/haar oplossingsgerichte, creatieve en constructieve kritische blik op de situatie door. De opdrachtgever kan zich dus laten leiden en focussen op de zaken die voor hem/haar essentieel zijn.

Technische uitdagingen

Een technisch dossier bestaat uit conceptdetailleringen, overzichtsplannen, tekenmodellen, materiaalkeuzes, aankoopplanningen, montagehandboeken, … Een combi-designexpert moet tijdens de opmaak van een design dus steeds rekening houden met de samenhang van ontwerp, productie en montage.

Met zijn/haar materialenkennis kunnen ontwerpoplossingen gevonden worden voor knooppunten zodat stabiliteit, dilatatie, fixatie, esthetiek, functionaliteit, waterdichting, onderhoud, enz. hier op een technisch onderbouwde manier gecombineerd kunnen worden.

Ontwerpen moeten ook afgestemd worden op eventuele grensaannemingen. Een duidelijke communicatie in de vorm van een stappenplan, een duidelijke tekencode en ervaring vormen de sleutel tot succes.

Aanpak

Brainstormsessies beginnen met manuele schetsen, het verzamelen van informatie, het delen van kennis, “out of the box” denken, …

Dus … een ontwerp rijpt vanuit een luisterend oor waarna de expert alle creatieve ideeën centraliseert en met een gerust hart door z’n klant kan gehoord worden.

Wie zou dus niet willen werken met een combi-designexpert? Wij alvast wel!

Licht je goed in, via onze nieuwsbrief!